O FONDE

Vitajte na stránkach neinvestičného fondu Dobré ráno,n.f.

Neinvestičný fond Dobré ráno, n.f., bol založený v roku 2003.Fond sme založili pre deti z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Sibírska 69, Bratislava (www.dsssibirska.sk).

DSS navštevujú zdravotne ťažko postihnuté deti, ktoré vyžadujú mimoriadnu opateru a starostlivosť zo strany zdravotníkov, špeciálnych pedagógov a ostatných pracovníkov DSS, ktorí sa s veľkou láskou o deti starajú. Našou snahou je aby sme im v tejto psychicky a fyzicky náročnej práci boli nápomocní, mohli im a deťom uľahčiť ich život a pomôcť pri realizovaní ich životných potrieb.

Chceme, aby každé ráno bolo pre naše deti ,,dobré ráno,, a preto sa usilujeme o to, aby sme im a ich opatrovateľom spríjemnili prostredie v ktorom trávia čas.

Ako nám môžete pomôcť?

Darovaním Vašich 2% (zamestnanci) príp. 1,5% (firmy) z Vašich daní a individuálnym finančným príspevkom poukázaným na náš účet: 2662430105/1100 Tatra banka.

© 2011 www.dobrerano.com, publikačný systém